LEDNING

VD
Jacob Haddad
Tel: 073 504 47 06

Vice VD
Emanuel Haddad
Tel: 073 783 39 48

Verksamhetschef
Sinikka Nykänen
Tel: 072 317 51 77

Samordnare
Ninos Abraham
Tel: 076 019 65 95

Ekonomi
Tony Haddad
Tel: 073 203 13 65

Skyddsombud
Pamela Manaz
Tel: 076 261 75 58